Müşteri odaklı yaklaşımı benimsiyor ve bu doğrultuda doğru kişileri doğru işe yerleştiriyoruz.

Şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri adil değerlendirme ile seçip kariyer planlaması yapıyoruz.

Çalışanlarımızı, kendi potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.

Etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden, güven veren, yeni fikirlere açık iş ortamı oluşturuyoruz.

Tüm grup şirketlerinin ihtiyaçlarına ve güncel yaklaşımlara dayanarak, çalışanların sistemli bir şekilde değerlendirilmesini, performanslarının üst düzeye çıkarılarak geliştirilmesini ve çalışanlarla uzun soluklu iş birliği kurulmasını önemsiyoruz.GÜRMEN'li Olmak!

 • Tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde ADİL, DÜRÜST ve ETİK kurallara uygun davranmayı,
 • Marka stratejilerine uygun şekilde HEDEFE VE BÜYÜMEYE odaklı hareket etmeyi,
 • BİZ olma anlayışıyla ve TAKIM RUHUYLA hareket etmeyi,
 • Müşteriyi odağına alarak MUTLU MÜŞTERİLER yaratmayı,
 • SORUMLULUK alma bilincine sahip olmayı,
 • ZAMANINDA karar almayı ve sonuçlarını TAKİP etmeyi,
 • Davranış ve iş yapış biçimlerinde TUTARLILIK göstermeyi ve SÜREKLİLİK sağlamayı,
 • DEĞİŞİME hızlı adapte olmayı ve YENİLİKLERE AÇIK olmayı gerektirir.

 • IK Politikamız;
  Sürdürülebilir, Çevik ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımı ile Gürmen Değerlerini odağa alan mükemmel insan kaynağına ulaşmak, var olan potansiyeli korumak ve geliştirmektir.
  1- IK Uygulamalarımızda fırsat eşitligi sunar, etik ilke ve kurallar doğrultusunda hareket ederiz.
  2- %50 nin üzerinde olan kadın çalışan oranımızı Kadın Dostu Uygulamalarla arttırmayı hedefleriz.
  3- Verimli organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlamaları yapmayı hedefleriz.
  4- İnsana yatırımı esas alır, sürekli ogrenmeyi yaşam tarzı olarak benimser ve çalışanlarımızın kariyer yolculuklarına ışık tutarız.
  5- Geribildirimi şirket kültüründe önemli bir parça haline getirip etkileşimi arttırır ve açık iletişim ortamı sağlarız.
  6- Kurumun stratejik hedeflerine ulaşırken bireysel hedefleri şeffaf ve ölçülebilir şekilde kurgular, başarıları ödüllendirir; rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygularız.
  7- Çalışan baglılıgı yüksek, mutlu ve motive edici bir çalışma ortamı sunarız.
  8- Sürdürülebilirlik bilinciyle topluma ve doğaya duyarlı politikaları benimser, destekler ve uygularız.